טל סלומון

ישוב:
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: מגורשי וולפסון
רישום: 19/11/2017 21:16:45 עדכון: 19/11/2017 21:16:45

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות