רומן קרוטר

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1983
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 15/04/2013 01:03:48 עדכון: 15/04/2013 01:07:01

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות