קובי מנדה

ישוב:
שנת לידה: 1984
שחקן בקבוצת: י.מ הברקות ונדלן .
רישום: 11/11/2015 08:08:53 עדכון: 22/03/2016 16:07:17

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות