יוגב מסורי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ריאל תל אביב
רישום: 06/11/2016 16:33:32 עדכון: 06/11/2016 16:33:32

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות