ניר כ

ישוב: חולון
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: מועדון (ספורט) הפורום
רישום: 25/07/2005 11:55:00 עדכון: 13/01/2010 12:03:39

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות