עמית

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: שער 1
רישום: 18/05/2016 14:56:21 עדכון: 18/05/2016 14:56:21

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות