נדב אייבל

ישוב:
שנת לידה: 1992
שחקן בקבוצת: אריות הצפון
רישום: 28/10/2017 11:08:51 עדכון: 28/10/2017 11:08:51

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות