דין כהן

ישוב:
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: האריות מהקריות
רישום: 24/03/2018 21:47:56 עדכון: 05/09/2018 15:43:58

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות