דרור שובל

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: FC Partisan
רישום: 02/07/2015 07:54:32 עדכון: 02/07/2015 07:54:32

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות