חיים לביא

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: המפוספסים
רישום: 27/10/2019 09:00:45 עדכון: 27/10/2019 09:00:45

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות