יעקב יעקב

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: המפוספסים
רישום: 10/09/2019 04:58:40 עדכון: 10/09/2019 04:58:40

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות