ערן טלקר

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: המפוספסים
רישום: 17/02/2016 13:02:46 עדכון: 17/02/2016 13:04:51

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות