שלו גוטהלף

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: האריות מהקריות
רישום: 24/03/2018 21:44:49 עדכון: 05/09/2018 15:44:18

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות