ג'ן אובארוב

ישוב:
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: FC Partisan
רישום: 20/10/2016 17:52:24 עדכון: 20/10/2016 17:52:24

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות