רועי סבג

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 17/07/2017 14:55:28 עדכון: 17/07/2017 15:03:41

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות