עדן אזריאל

ישוב:
שנת לידה: 2000
שחקן בקבוצת: המפוספסים
רישום: 13/11/2018 16:29:05 עדכון: 13/11/2018 16:29:05

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות